Hieronder de recensietekst, zoals die door NBD Biblion is gepubliceerd bij de aanschafinformatie voor openbare bibliotheken.

 

 

Philips in Nederland : de industriële voetafdruk van Philips in Nederland = Philips in the Netherlands : the
industrial footprint of Philips in the Netherlands / Bert Tip ; Engelse vertaling [uit het Nederlands]: Sian
Jones. - Zaltbommel : Kimabo, [2020]. - 471 pagina's : illustraties ; 28 cm.
Elektronicaconcern Philips begon in 1891 in een bestaand fabrieksgebouw in Eindhoven. Tachtig jaar later
had de multinational meer dan 400.000 medewerkers. Deze groei werd mede veroorzaakt door de wens om
de hele productieketen te beheersen. Dit boek behandelt alle Nederlandse vestigingslocaties en gaat in op
overwegingen en omstandigheden die aan de keuze van deze plaatsen ten grondslag lagen. Belangrijk
motief was de aanwezigheid van passend personeel. Scholing was aanvankelijk niet het belangrijkste
criterium. Zorgvuldigheid en discipline wel en dat verklaart mede waarom Philips graag jonge vrouwen in
dienst nam voor de assemblage van onderdelen. Een nieuwe locatie van Philips leidde vaak tot onrust bij
andere bedrijven die bang waren hun personeel te verliezen. Andere overwegingen lagen op het vlak van
energie, logistiek en veiligheid. Door toenemende concurrentie en kosten verplaatste Philips haar productie
naar het buitenland en nam het aantal Nederlandse locaties af. Prachtige uitgave in het Nederlands en
Engels, met veel bijzondere foto's in kleur en zwart-wit van fabrieken en productieprocessen.


Recensent: J.H.M.J. Busio
Bestelnummer: 2020082904

NBD Biblion
Afd. Redactie / BU Data
E mi@nbdbiblion.nl

©copyright Stichting NBD Biblion